• Nybygg i alle typer brukskategorier, inkludert høyblokker
  • Ombygging, utvidelse og rehabilitering av større bygninger
  • Enfaglig energirådgivning eller total bygningsfysisk rådgivning

Bygningsfysiske problemstillinger knyttet til arkitektur, byggeteknikk og tekniske installasjoner kan være kompliserte og har lett for å ikke få det fokuset det fortjener i en travel planlegging- og byggeperiode. Bygningsfysikk som fag handler om varme, luftkvalitet og fukt, for å nevne noen.

Slik det bygges i dag, med mye isolasjon, høy tetthet og mye glass, er marginene små. Utbyggere- og entreprenører taper årlig millioner på byggefeil, for dårlig arbeidsunderlag fra de prosjekterende, og for-lenget byggetid. Det sløses også store penger på gjenbruk av utilpassede løsninger og på løsninger som gir kvaliteter som er langt over hva som ble krevd av byggherren. Vi ser stadig at entreprenører nærmest bygger passivhus uten at de er klar over det selv eller får betalt for det!

Ved å engasjere en egen bygningsfysisk rådgiver fra Energiconsult i prosjektet vil de bygningsfysiske problemstillingene fanges opp og løses slik at bygget tåler klimapåkjenningene det utsettes for. Riktig bygningsfysisk prosjektering vil føre til reduserte kostnader på grunn av feil og skader, og et mer optimal materialforbruk.

Vi vil være din uavhengige part.

Energiconsult tilbyr sine tjenester for alle type bygninger med bygge-standardene:

  • TEK17 eller TEK10
  • Husbanken
  • Lavenergihus
  • Passivhus
  • Plusshus