• Fjernvarmesystemer
  • Varmepumper
  • Energibrønner
  • Kjølesystemer
  • Varmestyringssystemer

Inneklima og energibehov knyttes tett til valgene av varme-, ventilasjon- og kjøleløsning. Dessuten har mange by- og bynære områder påkoblingsplikt til fjernvarmeanlegg, ofte med komplekse effekttarriffer. Det er derfor av avgjørende betyding at oppvarming- og kjøleanlegget, sammen med ventilasjonsanlegget er godt tilpasset både den faktiske bruk og stedets klima.

Energiconsult, sammen med sine samarbeidsbedrifter, tilbyr komplett rådgivning til entreprenører, eiendomsutviklere og eiendomsbeseittere på disse temaene. Dessuten anbefaler vi at den tekniske fagrådgivningen integreres med vår bygningsfysikkrådgivning, slik at prosessen er kort og oversiktlig mellom dimensjoneringskriteriene og valg av tekniske system.

Lavtemperatur varmepumpeløsninger, feks. væske-vann varmepumper koblet til energibrønn, luft-vann varmepumper eller avtrekksvarmepumper, har alle mange bruksområder med sine styrker og svakheter. Løsningens egnethet må derfor vurderes fra sted til sted.

Vi tilbyr også rådgivning innen varmestyringssystemer, som kan vise til oppsiktsvekkende gode besparelser i levert energi -effekt.