• Bygningsfysisk prosjektering for ombygging, utvidelser eller rehabilitering av hus
  • Spesialrådgivning for hus med gamle byggemetoder
  • Komplett bygningsfysisk dokumentasjon for nye hus

Bygningsfysiske problemstillinger knyttet til arkitektur, byggeteknikk og tekniske installasjoner kan være kompliserte og har lett for å ikke få det fokuset det fortjener i en travel planlegging- og byggeperiode. Bygningsfysikk som fag handler om varme, luftkvalitet og fukt, for å nevne noen.

Slik det bygges i dag, med mye isolasjon og høy tetthet, er marginene veldig små for at man bygger et godt- og sunt hus. Huseiers største frykt bør derfor være å måtte gjøre samme arbeidet flere ganger, fordi noe har gått galt. Alt som kan gå galt vil dessuten ikke alltid avsløre seg før det har gått noen år. Det kan bli en svært belastende sak, om ikke umulig, å få byggmesteren eller planleggerne til å ta ansvar i ettertid.

Huseiere flest har dessuten høy tillit til byggmesterens kunnskaper om bygningsfysikk, som i enkelte tilfeller anbefaler å isolere mer enn man egentlig burde, eller at huset blir så tett at man egentlig trenger et ventilasjonsanlegg. Rådene er gjerne godt ment, men ikke alltid helt gjennomtenkt. I tillegg kommer man ikke unna at samme byggmester ofte får oppdraget med å gjennomføre de tiltakene man har blitt anbefalt.

Ved å engasjere en egen bygningsfysisk rådgiver fra Energiconsult i prosjektet vil de bygningsfysiske problemstillingene fanges opp og løses slik at bygget tåler klimapåkjenningene det utsettes for. Riktig bygningsfysisk prosjektering vil føre til reduserte kostnader på grunn av feil og skader.

Vi vil være din uavhengige part som er på lag med huset ditt.

Energiconsult tilbyr sine tjenester for alle type bygninger med bygge-standardene:

  • TEK17 eller TEK10
  • Husbanken
  • Lavenergihus
  • Passivhus
  • Plusshus