• Profesjonell digital radonmåling
  • Gir data per time, dag, uke og langtid gjennomsnittsmålinger, til forskjell fra sporfilmer
  • Komplett rapport med anbefalte tiltak

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpen. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn- og blir konsentrert i vårt innemiljø. Det anslås at så mange som 1 million bygninger i Norge har for høye radonverdier i henhold til myndighetenes anbefalinger. Grenseverdien for radon i inneluft er satt til 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikkmeter luft), men allerede ved målinger på over 100 Bq/m3 bør man gjøre tiltak.

Vi anbefaler derfor alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften. Dette betyr at for alle som leier ut så er det påkrevd å gjennomføre målinger og å eventuelt gjøre tiltak basert på resultatene.