Energiconsult har mange års erfaring innenfor denne type rådgivning, og hvert år gjennomføres et mangetalls oppdrag for både landsomfattende entreprenører, regionale utviklere, lokale byggmestere og huseiere. Energiconsult har også aktivt samarbeid med andre rådgivende foretak som gjør at Energiconsult med samarbeidspartnere kan tilby spisskompetanse innen bygningsfysikk, ventilasjon- og oppvarmingssystemer og energibruk i bygninger.
Energiconsult er et uavhengig foretak uten interesser hos leverandørbransjen. Våre kunder kan alltid være trygge på at rådene vi gir er faglig forankret og helt uten bakenforliggende motiver. Energiconsult er i tillegg oppført i Enovas godkjenningsregister for energirådgivere på landsbasis.
Energiconsult holder til i Fredrikstad. Vi tilpasser alltid våre arbeidsdager etter prosjektene, og har ofte mulighet til å stille i møter eller på befaring på ettermiddager eller i helger.

Borettslag og boligsameier kan få støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte klimatiltak. Du kan lese mer om dette her. Støtten utgjør for tiden inntil 50 % av kostnadene, men kan økes til 75 % dersom konkrete tiltak gjennomføres.

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan også søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål. Du kan lese mer om dette her. Støtten utgjør for tiden inntil 50 % av kostnadene opp til kr. 400 000.

For gjennomføring av tiltakene kan det også søkes om tilskudd opp til kr. 10 000 000 per bygg. Dette krever at energikartleggingen har kommet i gang før det søkes, slik at man kan vise at tiltakene reduserer behovet for levert energi med minst 20 %.