Energirådgivning for:

  • Nybygg i alle typer brukskategorier, inkludert høyblokker
  • Ombygging, utvidelse og rehabilitering av større bygninger

Skal du bygge nytt? Eller er endringene så omfattende at det kreves dokumentasjon for byggets energiytelse? Energiconsult er her for å hjelpe deg.

Vi er eksperter på regelverk, beregningsstandarder og programvare som behøves for å komme i mål med energidokumentasjonen. Vi hjelper deg også med kravene til løsninger for energiforsyningen.

Prosjektene vi arbeider med strekker seg fra småhus for lokale byggmestere til komplekse og store kombinasjonsbygg for nasjonale utbyggere.

Regelverk og standarder

  • Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 14 Energi
  • NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Boligbygninger
  • NS 3701:2012 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger
  • NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data
  • SN-NSPEK 3031:2021 Bygningers energiytelse – Beregninger av energibehov og energiforsyning
  • BREEAM-NOR v.6.0
  • Tilpasning til EUs taksonomi

Yrkesbygninger

For yrkesbygninger leverer Energiconsult beregninger av reelt energibudsjett, med mulighet for gradtallskorrigering. For driftspersonellet vil dette være et godt verktøy for å energioppfølgingen, og gir et bedre utgangspunkt for tiltak underveis.

Energiattester

Vi leverer også energiattester i tråd med energimerkeforskriften for bygninger. Du kan lese mer om dette her.