• Energimerker og offisielle attester
  • Obligatorisk for alle boliger og bygninger

De norske reglene kan ikke misforstås: Alle boliger og bygninger på mer enn 50 kvadratmeter skal ha en gyldig energiattest. Energi-attesten skal også legges frem for leietakere og i forbindelse med salg, og den er ikke gyldig i mer enn 10 år. –Har du gjort oppgraderinger? Energiattesten må fornyes.

Likevel er det kun en brøkdel av alle boliger til salgs som fremlegger denne for kjøperen. Megleren legger elegant ansvaret på selgeren ved å skrive det i prospektet, uten at selgeren tar oppfordringen på alvor. Det er også grunn til å tro at situasjonen ikke er noe annerledes for leiemarkedet, eller, for sakens skyld, ikke for alle andre hus som ikke er solgt videre de siste årene heller.

­­- Helt unyttig, tenker du kanskje om energiattester. –Hva trenger jeg det, for? For å besvare det, er det enklest å forklare hva attesten vil forteller deg.

Attesten forteller hvor mye energi man kan forvente det vil medgå i løpet av et år, og den gir informasjon om hvor mye av energien til oppvarmingen som kommer fra ren elektrisitet, fossilt brensel eller andre oppvarmingskilder. Sammenstilles dette sikrer man god informasjon om bygningens og tekniske anleggs energitilstand og mulighetene for forbedring. Ved salg og leie kan det bidra til en riktigere verdsetting.

Energiconsult benytter programvare og metoder som tar hensyn til alle aspekter ved ditt hus eller bygning. Vi rapporterer inn resultatene til det sentrale registret, som er viktig for å overholde de lovpålagte myndighetskravene.