• Tidlig energigjennomgang av utvikling- og konseptprosjekter
  • Få et mer gjennomarbeidet anbudsgrunnlag
  • Reduser prosjektets usikkerhet- og tilleggskostnader
  • Unngå å bestille for høy effekt fra fjernvarmeleverandør

Veien til mål for eiendomsutviklere og tiltakshavere kan være lang, og man blir fort utålmodig for å komme i gang med byggingen. Resultatene fra de tidligere arbeidene ender ofte med en total-entreprise på anbud, med forutsetning om at det er entreprenøren som skal stå ansvarlig for å bygge mest mulig rasjonelt og innenfor byggereglene. Dessverre ender alt for mange prosjekter med store endringer underveis. Endringer som tiltakshaveren må betale for.

Vi anbefaler alle å gjennomføre en energigjennomgang allerede i fasen før prosjektet skal ut på anbud. En energigjennomgang gjennomgår forutsetningene og planene fra arkitekt, byggeteknikker og eventuelt VVS-ingeniør. Deretter gjennomføres det en test for å vurdere hvor energieffektive planene er og hvor stort oppvarming- og kjølebehovet er. Med en slik gjennomgang kan bedre ta stilling til hvor det finnes rom for materialbesparelse og hvor det bør rettes et spesielt fokus. Selvfølgelig vil man også oppdage eventuelle svakheter ved planene.

Fra prosjekter vi har jobbet i har vi mange eksempler på at slike gjennomganger har betydelig nytteverdi. Ett eksempel dreide seg om U-verdi på vinduer, som resulterte i at det kunne velges 2-lags glass i stedet for 3-lags glass som var forutsatt. Et annet eksempel dreide seg om valg av oppvarmingskilde.

Ved å få bedre kontroll på forutsetningene før man sender ut prosjektet på anbud, kan man med trygghet være mer spesifikk i kravspesifikasjonen og redusere usikkerheten i prosjektkostnaden.