• Energirådgivning for boligeiere og borettslag
  • Enova-godkjent foretak og energirådgivere
  • Rådgivning om varmesystemer
  • Vi kommer gjerne på befaring!

Visste du at Norge ligger i verdenstoppen i strømforbruk per person? Visste du også at hus bygd mellom 1960 og 1987 har om lag 3 ganger så høyt energibehov til oppvarming som dagens moderne boliger? At Norge topper strømforbruket per person i Europa, har sammenheng med at vi har hatt relativt lave strømpriser, godt utbygd strømnett, og at vi dermed har basert oss på strøm både til oppvarming og andre energibehov.

Etter alle spådommer vil strømprisen stige mye de neste årene.               I 2018 økte prisene allerede kraftig. Sommeren gav oss et rekordvarmt og –tørt vær, som førte til lite vann i kraftmagasinene. I tillegg er kronekursen svak, som også påvirker hvor mye du og jeg må betale for å holde huset varmt.

Om du bor i et eldre hus med stort energiforbruk, er tiden inne for å overveie å gjøre noen oppgraderinger. –Lettere sagt enn gjort, og det koster penger som tar flere år å tjene inn i form av lavere energi-kostnader.  

Energiconsult hjelper deg med å legge en plan for oppgraderingen. Det finnes nemlig ikke et fasitsvar for hva som er fornuftig og riktig oppgradering for et typisk hus, og enkelte råd man finner på egenhånd kan medføre dårligere inneklima og skader på bygningen. Planen blir derfor forskjellig fra gang til gang, og det viktigste av alt: planen skal tross alt handle om ditt hus og din økonomi.

Energitiltak i bolig er derfor et samlebegrep på alle varianter av oppgraderinger av huset ditt som omhandler energibehov. Dette kan handle om alt fra etterisolering, bytte til lavenergivinduer, varme-pumper og solfangere. For å nevne noen.

Med en skikkelig plan for oppgraderingen åpnes også en ny dør for deg som heter Enova.

Enova (link) er et statlig selskap som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Gjennom Enovatilskuddet kan du få penger tilbake for en rekke energitiltak hjemme, deriblant opp-gradering av bygningskroppen, ulike oppvarmingsløsninger og varme-styringssystemer. Totalt gir Enova tilskudd til 15 ulike tiltak.

Enova gir dessuten tilskudd til privatpersoner for å få energirådgivning med kvalitet! Sjekk ut energirådiver-registret her.