Grandkvartalet – bygg.no

Den største sentrumsutbyggingen i manns minne pågår for fullt i Larvik. Grandkvartalet er delt i fire byggetrinn, og bidrar til å danne et nytt knutepunkt mellom fjorden, havneområdet og den eksisterende bebyggelsen i sentrum. Energiconsult har stått for energidokumentasjonen: RIEn. Flott omtale i Byggeindustrien.

Les artikkelen på https://www.bygg.no/grandkvartalet/1496399!/