Nye tilskuddsordninger fra Enova

25. september lanserte Enova tre nye programmer som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg. Ett program er rettet mot borettslag og sameier, mens de to andre programmene skal styrke …