Nye tilskuddsordninger fra Enova

25. september lanserte Enova tre nye programmer som skal gi mer energieffektivisering i eksisterende bygg. Ett program er rettet mot borettslag og sameier, mens de to andre programmene skal styrke energieffektiviseringen i yrkesbygg. Det vil være konkurranse om støttemidlene. Første søknadsfrist for yrkesbygg er 24. oktober mens den for boligselskap er 24. november.

Fra før av har Enova programmer for kartleggingsstøtte til borettslag og sameier.

Borettslag/Sameier:

Yrkesbygg: